Psihoterapija sa porodicama

Porodična psihoterapija podrazumijeva rad s porodicama:

  • koje se teško prilagođavaju stresovima i promjenama;
  • koje imaju doživljaj da se vrte u začaranom krugu i da stalno nailaze na iste probleme u kojima postoji puno svađe i tenzija;
  • koje žele da se pripreme ili bolje prilagode promjenama nastalim sa odrastanjem djece;
  • koje žele da napreduju i vode kvalitetniji život;
  • koje nisu zadovoljne svojom situacijom, ali nisu sigurne šta je tačno njihov problem;
  • koje se suočavaju sa gubitkom;
  • koje prolaze kroz razdvajanje ili razvod;
  • u kojima postoje različiti problemi kao što su naprimjer hronična bolest, izbjeglištvo, alkoholizam, depresija, nasilje u porodici, konzumiranje psihoaktivnih supstanci od strane adolescenata ili nekog od članova porodice i sl.
>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.