Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je opći termin pod kojim se podrazumijeva proces unapređenja mentalnog zdravlja ili liječenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora sa za to obučenim licem – psihoterapeutom.

Ko su klijenti, a ko psihoterapeuti?

Da bi neko bio psihoterapeut pored završenog odgovarajućeg fakulteta, on mora imati i završenu psihoterapijsku edukaciju i posebnu licencu koju dodjeljuje strukovno udruženje. Obzirom da značajan broj ljudi koji dolaze na terapiju nemaju psihijatrijsku bolest, oni se nazivaju klijentima (a ne pacijentima), dok se psihoterapijski susret najčešće naziva seansa.

Seanse mogu biti namijenjene djeci, adolescentima ili odraslima. Organizirane su tako da podrazumijevaju individualni rad, rad sa parovima, porodicama ili grupama ljudi koji dijele slične probleme. Seanse, uglavnom, traju 50 do 60 minuta.

Zašto se obratiti?

Postoji cijeli niz razloga za obraćanje stručnjaku odnosno psihoterapeutu. Evo nekih od njih:

  • svaki put kada osjetite zastoj u ličnom razvoju bilo na emotivnom, društvenom, porodičnom ili poslovnom planu;
  • svaki put kada vi ili vaša okolina primijetite da više niste funcionalni u nekom od životnih aspekata;
  • kada imate promjene raspoloženja, simptome depresije, paničnih napada, neprilagođene reakcije;
  • kada se suočavate sa životnim krizama, gubicima, razvodima, promjenom mjesta boravka;
  • kada ulazite u nove uloge – početak studiranja, novog posla, brak, trudnoća, roditeljstvo;
  • kada vaše dijete ima problem prilagodbe u školi, bilo da se radi o ponašanju ili o savladavanju školskog gradiva;
  • psihoterapeutu se možete obratiti svaki put kada imate potrebu da vas stručna, objektivna osoba sasluša i pomogne da definišete svoje ciljeve.
>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.