AVP – Program alternative nasilnoj komunikaciji (Alternatives to Violence Project)

AVP je iskustveni program koji ljudima nudi priliku da se promjene i steknu uvide u svoj način komunikacije sa drugima. Kao takav u Bosni i Hercegovini postoji od 2004. godine.

Misija programa alternative nasilju je orijentisana na osnaživanje i podsticanje ljudi da uče nenasilne vidove komunikacije kroz prvenstveno učenje potvrđivanja sebe, poštivanja drugih, izgradnje timova, saradnje i povjerenja. Temelji se i razvija iz stvarnog životnog iskustva sudionika potičući svakog sudionika na pozitivno mijenjanje samog sebe i svijeta.

AVP je intenzivno iskustveno učenje u dvodnevnim radionicama na tri stepena: osnovni stepen, napredni (drugi) stepen i trening za trenere. Također, nudi jedinstven pristup učenju kroz koji se učesnici mogu zabaviti, zapitati, preispitati i naučiti!

U skladu sa tim planirane aktivnosti i pristup radionici prilagođen je uzrastu (djeci, adolescentima i odraslima) koristeći AVP tehnike, geštalt eksperimente te kognitivno-bihejvioralne tehnike.

Osnovna radionica se primarno usredotočuje na vještine razrješenja konflikta. Iskustvom korak po korak u centar pažnje se stavlja:

 • Potvrđivanje – izgradnja samopoštovanja i povjerenja
 • Komunikacija – poboljšanje vještina slušanja i asertivnih metoda izražavanja
 • Team building/izgradnja tima i kooperacija – razvijanje saradničkih stavova koji izbjegavaju takmičenja i s njim povezane konflikte.

Radionica drugog stepena se usmjerava na procese koji leže u pozadini nasilja. Teme koji se najčešće istražuju su:

 • strah – otkriva skrivene strahove koji obično leže u pozadini ljutnje, mržnje ili predrasuda;
 • ljutnja – rezultira dubljim razumijevanjem ličnih situacija koje izazivaju ljutnju;
 • komunikacija – razvija vještine slušanja i izražavanja, sposobnost komuniciranja u napetim situacijama;
 • osvješćivanje predrasuda – izgrađuje svijest o stereotipima i predrasudama u odnosima;
 • moć i nemoć – pomaže pojedincima da razumiju strukturu moći i omogućuje ostvarivanje kontakta s vlastitom unutarnjom moći:
 • opraštanje – izgrađuje temelj za stvarno pomirenje i oslobađanje od krivice.

Radionice team buildinga/izgradnje tima se mogu kombinovati sa temama srodnim dinamikama koje se mogu javiti unutar timova kao što se vještine nenasilne komunikacija, ljutnja i sl.

Trening za trenere u centar pažnje stavlja izgradnju tima i vještine vođenja. Plan rada sadrži:

 • vještine vođenja grupnih procesa – stilovi vođenja, planiranje iskustvenog učenja i razrade vježbi;
 • metode timskog vodstva – usmjeravaju se na razvijanje timskog ugovora i kooperativnih stilova vođenja;
 • praksu – nudi vježbanje u planiranju, prezentiranju, razradi i evaluaciji cjeline radionice.

Pored prethodno navedenih nivoa, AVP treninzi se mogu izvoditi po željenim tematikama, a u zavisnosti od ličnih potreba i potreba grupe ili tima.
Dosadašnja iskustva po grupama i temama: komunikacija i izgradnja tima (uposlenici firmi i organizacija); vještina komunikacije i slušanja (grupa ljekara); odnos muškarci-žene i nasilje nad ženama (grupa korisnica nevladine ženske organizacije); suočavanje sa stereotipima i predrasudama (učenici srednjih škola iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva); strah / ljutnja / ppraštanje (grupa korisnica nevladine organizaije); bazične radionice za studente psihologije, pedagogije, socijalnog rada i prava; bazični, napredni i trening za trenere sa ljudima koji su u tretmanu liječenja od ovisnosti.

Treninge izvode certificirani AVP treneri, geštalt i KBT terapeuti.

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona
+387 61 530 530.

>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.