HR Consulting

Predstavlja stručno savjetovanje u funkciji razvoja i pospješivanja upravljanja ljudskim resursima kao najznačajnijeg menadžment izazova savremenog doba.

U okviru HR consulting-a primjenjujemo slijedeće aktivnosti:

  • individualna psihološka procjena zaposlenih;
  • profesionalna orijentacija;
  • profesionalna selekcija;
  • analiza radnih mjesta;
  • procjena potreba za razvojem i unapređenjem vještina i kompetencija uposlenih (Training needs assesment);
  • izrada individualnog plana razvoja kompetencija;
  • procjena organizacijske klime i zadovoljstva uposlenika (treninzi u cilju poboljšanja radne klime, motivacije i opće efikasnosti);
  • procjena izvora i nivoa stresa u radnoj  organizaciji;
  • treninzi u cilju redukcije, prevencije i suočavaja sa stresom;

Life coaching

Enisa Mešić
MA Organizacijske psihologije
Supervizantkinja geštalt psihoterapije
+ 387 61 810 781

>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.