Lične poslovne vještine (PBS Expert)

Usavršavanje poslovnih i ličnih vještina kroz:

 • PBS Xpert – Personal business skills – Lične poslovne vještine
  Prepoznajte vještine koje su vam potrebne u vašem radu koje trebate naučiti ili usavršiti i kontaktirajte nas.
 • Sistem Xpert personal business skills nudi mogućnost ovladavanja ključnim sposobnostima iz četiri oblasti kompetencija.

Četiri oblasti kompetencija podrazumijevaju 12 različitih modula iz kojih se biraju sadržaji programa treninga te planiraju i prilagođavaju potrebama i interesima polaznika.

Oblasti kompetencija i moduli

Govor i pregovaranje

 1. Učinkovito izlaganje
 2. Pregovarati, diskutirati, argumentirati
 3. Uspješno vođenje prodajnih razgovora

Efektivno planiranje i organiziranje

 1. Uspješno organiziranje i provođenje projekata
 2. Optimalno korištenje vremena
 3. Rješavanje problema i razvijanje ideja
 4. Kompetentno odlučivanje i odgovorno djelovanje

Moderiranje i koordiniranje grupnih procesa

 1. Konstruktivan rad u timu
 2. Rješavanje konflikata u grupama
 3. Uspješna moderacija sastanaka

Efektivno prezentiranje

 1. Priprema folija za overhead projektor/priprema i dizajn prezentacija pomoću računarskih programa
 2. Vještine provođenja prezentacija

Certifikati

Svaki seminar se zaključuje testiranjem znanja obrađene teme i dodjelom pojedinačnih evropski priznatih certifikata. Nakon uspješnog apsolviranja ispita za tri različita modula iz najmanje dvije oblasti kompetencija, dodjeljuje se certifikat Xpert personal business skills.

Uspješnim polaganjem ispita iz dodatna dva modula (od toga najmanje jedan iz treće oblasti kompetencija) stiče se pravo na certifikat Xpert personal business skills pro.

Učešćem u dodatnim aktivnostima, u okviru završne radionice (npr. planiranje projekta ili osmišljavanje prezentacije kao samostalni ili grupni rad) ostvaruje se sticanje zvanja Xpert personal business skills master.

Edukacije drži certificirani PBS Xpert trener i supervizant KBT terapije.

Standardi kvaliteta

Obavezujući standardi kvaliteta i usvojeni sadržaji osiguravaju direktan doprinos vašem poslovnom i ličnom uspjehu obzirom da je praktični trening dio svakog modula.

Za više informacija o samim standardima i kvalitetama PBS Xpert treninga kontaktirajte nas putem telefona +387 61 530 530.

>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.