Senka Čimpo

Senka Čimpo

Datum rođenja: 14.04.1982.
Telefon: +387 61 304 341
e-mail: senka.cimpo@gmail.com

Univerzitetsko obrazovanje i dodatne edukacije

 • Zvanje diplomiranog psihologa stekla na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (2007). Zvanje diplomiranog geštalt psihoteraputa stekla je kroz petogodišnji program GPTIM Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta (2011).
 • Kroz dodatne treninge upoznata sa osnovama art terapije i muzikoterapije te porodične-sistemske terapije. Također je završila niz kratkih specijalizirianih i fokusiranih treninga iz oblasti psihologije, psihodijagnostike i psihoterapije. Profesionalno znanje nadograđuje i razmjenjuje kroz učešće na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti psihologije, savjetovanja i psihoterapije gdje izlaže i autorske radove.  
 • Završila je niz treninga iz oblasti neformalnog obrazovanja, komunikacijskih, trenerskih i liderskih vještina.   
 • Diplomirani psiholog
 • Geštalt Psihoterapeut
 • EAGT diploma
 • EAP diploma

Radno iskustvo i psihoterapija

 • Kroz programe nevladinog sektora se već duži niz godina bavi savjetodavnim i psihosocijalnim radom sa djecom, adolescentima i porodicama koje se suočavaju sa različitim životnim poteškoćama i izazovima. Ima iskustvo u individualnom pristupu sa djecom, kroz geštalt i različite metode art terapije.
 • Također ima iskustvo u vođenju grupa za roditelje i individualnom terapijskom radu sa odraslima. Psihoterapijskom praksom pod supervizijom se bavi od 2008. godine. U okviru strategije za mlade vodi savjetodavne grupe za mlade uz primjenu geštalt metoda.

Članstvo u profesionalnim tijelima:

 • EAP – European Association for Psychotherapy (Evropska asocijacija za psihoterapiju)
 • EAGT – European Association for Gestalt Therapy (Evropska ascoijacija za geštalt terapiju)
 • Društvo psihologa u FBiH

 Jezici:

 • bosanski jezik (maternji);
 • engleski jezik (aktivno);
 • italijanski i francuski jezik (pasivno).

Dugi niz godina je član izviđačkog pokreta gdje radi na razvoju i provođenju programa neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za djecu i mlade. Slobodno vrijeme posvećuje boravku u prirodi i rekreativnom biciklizmu.

>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.