Kontakt HOMINI okuplja tim psihoterapeuta i saradnika specijalista različitih profila koje povezuje usmjerenost ka pomaganju ljudima i postizanju zadovoljstva na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

Više o razlozima zašto se obratiti pročitajte ovdje ›

>

Psihoterapija i savjetovanje

Prilika da sa terapeutom vidite sebe i svoj život na novi, drugačiji način.

>

Edukacija
i treninzi

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.