Đana Lončarica

Đana Lončarica

Datum rođenja: 15.03.1981.
Telefon: +387 61 181 342
e-mail: loncaricam@yahoo.com

Obrazovanje

 • magistrantica socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, uža oblast: Resocijalizacija i poremećaji u ponašanju;
 • porodična savjetnica, edukantica IV godine Porodične-sistemske terapije u Beogradu, Trening Institut Europske asocijacije za porodičnu terapiju;
 • diplomirana geštalt terapeutkinja, Institut za edukaciju iz geštalt psihoterapije Malta, Psihointegrum Sarajevo (2006-2011);
 • profesorica psihologije, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju;
 • diplomirana psihologinja, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju (2005).
 • certificirani posrednik za razvod braka, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • Diplomirani psiholog
 • Geštalt Psihoterapeut
 • EAGT diploma
 • EAP diploma
 • Porodični savjetnik

Radno iskustvo

 • psihoterapijski rad sa pojedincima, grupama i porodicama od 2008. godine;
 • viša stručna saradnica za rad s klijentima i njihovim porodicama (JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo; od 2007. godine, individualna, grupna i porodična psihoterapija sa ovisnicima o psihoaktivnim supstancama i njihovim porodicama);
 • stručni saradnik dipl.psiholog i psihoterapeut u fondaciji KRILA NADE, Centar za psihosocijalnu podršku (individualna i porodična psihoterapija);
 • diplomirani psiholog pripravnik u Domu zdravlja Omer Maslić, Centar za mentalno zdravlje;
 • grupni rad sa djecom-žrtvama porodičnog nasilja u Fondaciji LOKALNE DEMOKRATIJE (Projekat Sigurna kuća);
 • individualni i grupni rad s alkoholičarima u ASOCIJACIJI KLUBOVA  LIJEČENIH  ALKOHOLIČARA FBIH i rad s njihovim porodicama;
 • diplomirani psiholog-volonter u ZAVODU ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE;
 • učestvovanje u projektu STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA u Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE.

Članstvo u stručnim tijelima

 • DPFBiH Društvo psihologa FBiH;
 • EAGT Evropska asocijacija za geštalt psihoterapiju;
 • EAP Evropska asocijacija za psihoterapiju;
 • AST EFTA-TIC- Asocijacija sistemskih terapeuta Beograd,Trening Institut Europske asocijacije za porodičnu terapiju;

Jezici

 • bosanski jezik (maternji);
 • engleski i italijanski jezik (aktivno);
 • njemački jezik (pasivno).

Hobiji

 • putovanja, čitanje, plivanje, životinje
>

Edukacija

Izgradnja kapaciteta kroz programe neformalnog obrazovanja, radionice i treninge.

>

HR Consulting

Sistemski pristup profesionalnom razvoju i odnosima sa zaposlenima za bolje poslovanje.